Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA

HONORARY PRESIDENT

President of the Ankara University

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

ORGANISING COMMITTEE

Nilgün GÜLEÇ (METU)

Mehmet Yılmaz SAVAŞÇIN

Yusuf Kağan KADIOĞLU (Ankara Uni.)

Halim MUTLU (Ankara Uni.)

Tamer KORALAY (Pamukkale Uni.)

Bahattin GÜLLÜ (Aksaray Uni.)

Musa Avni AKÇE (Bozok Uni.)

SECRETARIAT

Kıymet DENİZ (Ankara Uni.)

Cumhur Özcan KILIÇ (Ankara Uni.)

Ezgi ULUSOY (MTA)

Çağrı TUNCA (Ankara Uni.)

TREASURER

Musa Avni AKÇE (Bozok Uni.)

Serkan AKBAY (Bozok Uni.)

SOCIAL EVENTS

Ayşegül ÇETİN (İller Bankası)

Tuğba VELİOĞLU (MTA)