Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA

7. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Sekreterliği

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM),

06100 Tandoğan / ANKARA

Tel:0 312 203 33 63 / 0 312 203 33 47 / 0 312 203 34 10

Faks: 0 312 213 89 70

E-posta: jeokimya@ankara.edu.tr, 7.jeokimya@gmail.com

Web adresi: http://jeokimya.ankara.edu.tr