Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA
 • Petrojenez ve Mineral Kimyası
 • Cevher Jeokimyası
 • İzotop Jeokimyası ve Jeokronoloji
 • Jeotermal Sistemler
 • Hidrojeokimya
 • Çevre Jeokimyası
 • Bitki ve Toprak Kimyası
 • Organik Jeokimya
 • Paleoiklim
 • Tıbbi Mineral Kimyası
 • Arkeometri
 • CBS’de Jeokimya Uygulamaları
 • Diğer Jeokimyasal Konular