Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA

 

Erken kayıt için son başvuru tarihi 15 Haziran 2015
Bildiri özeti kabullerinin başlaması 1 Temmuz 2015
Bildiri özeti son gönderme tarihi 28 Aralık 2015
Kabul edilen bildirilerin açıklanma tarihi 15 Şubat 2016
Son kayıt ve ücret (TL) ödeme tarihi 1 Nisan 2016
Arazi gezisi için son başvuru 15 Mart 2016
Sempozyum tarihi 16-18 Mayıs 2016