Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA

Dr. Finlay M. Stuart (SUERC) ve Dr. David R. Hilton (SCRIPPS) katkılarıyla 19 Mayıs 2016 tarihinde ‘ASAL GAZ JEOKİMYASI’ konulu bir günlük kurs düzenlenecektir. Cevher-oluşturan akışkanların kökeni, farklı tektonik ortamlarda magma oluşumu ve kabuk-manto etkileşim süreçlerinin incelenmesi ve güncel volkaniklerin yaşlandırılması gibi geniş bir kullanım yelpazesi olan asal gazlara yönelik gerçekleştirilecek bu kurs Türk yerbilimcilerine yeni bir farkındalık kazandıracaktır. Söz konusu kursa ait detaylar en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır. Bu kursa katılmak isteyenlerin isimlerini sempozyum sekretaryasına bildirmeleri rica olunur.