Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA

ONURSAL BAŞKAN

Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Erkan İBİŞ

DÜZENLEME KURULU

Nilgün GÜLEÇ (ODTÜ)

Yılmaz SAVAŞÇIN

Yusuf Kağan KADIOĞLU (Ankara Üni.)

Halim MUTLU (AnkaraÜni.)

Tamer KORALAY (Pamukkale Üni.)

Bahattin GÜLLÜ (Aksaray Üni.)

Musa Avni AKÇE (Bozok Üni.)

SEMPOZYUM SEKRETARYASI

Kıymet DENİZ (Ankara Üni.)

Cumhur Özcan KILIÇ (Ankara Üni.)

Ezgi ULUSOY (MTA)

Çağrı TUNCA (Ankara Üni.)

SAYMAN

Musa Avni AKÇE (Bozok Üni.)

Serkan AKBAY (Bozok Üni.)

SOSYAL ETKİNLİKLER

Ayşegül ÇETİN (İller Bankası)

Tuğba VELİOĞLU (MTA)