Uluslararası Katılımlı
7. Jeokimya Sempozyumu
7th Geochemistry Symposium
with International Participation
16-18 Mayıs/May 2016 Side/ANTALYA
Jeokimya Sempozyumları,2004 yılında jeokimya, maden yatakları, mineraloji ve petrografi konularında çalışan Türk yerbilimciler bir araya gelerek 1. Ulusal Jeokimya Sempozyumunu gerçekleştirdiler. Jeokimya duayenlerinden Prof. Dr. Yılmaz SAVAŞÇIN ve Prof. Dr. Selçuk TOKEL ile organizasyonda büyük emekleri olan Prof. Dr. Şeref GÜÇER ve Prof. Dr. Kadir SARIİZ dışında belki de hiç kimse bu ilk kıvılcımın ileriki yıllarda bir ateş topuna dönüşeceğini beklemiyordu. Öyle ki; 2004, 2006 ve 2008 yıllarında TÜBİTAK BUTAL Bursa Tesisleri, 2010’da Elazığ Üniversitesi, 2012’de Pamukkale Üniversitesi ve son olarak 2014’de Mersin Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı sempozyum serisi her seferinde gittikçe artan bir katılıma sahne olmuştur. 2012 yılından itibaren çıta biraz daha yükseltilerek Jeokimya Sempozyumu Uluslararası Katılımlı olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Her çift takvim yılında bir araya gelen Jeokimyacıları 2016 yılında ise Ankara Üniversitesi ağırlayacaktır. Bu defa hedef biraz daha yükseltilerek, sempozyum için daimi bir web sitesi oluşturulması ve hatta elektronik formatta ilk Jeokimya Dergisinin çıkarılması amaçlanmıştır. Görüldüğü gibi, kıvılcım sonraki yıllarda genç araştırmacıların taşıyacağı bir meşaleye dönüşecektir.
Saygılarımızla,Düzenleme Kurulu